A jelen lévő Isten - Pál Ferenc

Pál Ferenccel beszélget Néráth Mónika

A pesti belvárosi folklórban szájhagyomány útján terjed évek óta Pál Ferenc a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán kedd esténként tartott előadásainak a híre. Az itt hetenként jelenlevő óriási hallgatóság a kívülálló számára is jelzi, hogy ezek az előadások – a fiatalok útkereséséről, szerelemről, párkapcsolatról, házaséletről, családról – többet jelentenek egyszerű találkahelynél az egyetemista fiatalok számára. „Feri atya” (saját maga is ezt a megszólítást kedveli legjobban) mondta egyik előadásában, hogy egyik régi barátja így szólította meg egyszer: „Te Feri, én nem is tudom, hogy mit esznek rajtad ezek a fiatalok. Nem vagy se különösebben művelt, se nagyon okos…” Valóban, a keddi előadások értékét, hitelességét nem annyira a hagyományos értelemben vett erudíció, az ókori egyházatyáktól a legújabb korig terjedő „kultúrkeresztény” műveltség alapos ismerete adja, hanem inkább az előadó személyes élettapasztalata és ehhez a tapasztalathoz, élményvilághoz kapcsolódó emberi hitelességre való törekvése. Ez az őszinte törekvés érezhető a kis kötetben olvasható mélyinterjú soraiban is, amelyben Feri atya hivatásának történetéről, személyes életprogramjáról, papi hivatásának tapasztalatairól beszél.

ELOLVASOM

Kiadó: Kairosz Kiadó
Oldalak száma: 120
ISBN: 9789639642652
Kiadás éve: 2008