A lélek rejtett élete - Dr. Trikál József

Minden eleven mű az idők méhéből és az író világot élő lelkéből fakad. - Az idők méhéből, mert az idő folyton mozog, változik és egyre újabb és újabb kérdéseket vet fel. Az író lelkéből, mert az író lelke az idők arculatának tükre, ő benne látja meg az élet a maga képét, sejtéseit, vágyait és törekvéseit. Könyvem kapcsolatban van az élet eleven lelkével. Tagadhatatlan, hogy az élet tele van titokzatossal, rejtélyessel. A nagy világégés nemcsak a népek életét forgatta fel, hanem az egyén lelki világának is a fenekére hatolt és onnan mélységes fenékhullámokat kavart fel. A szellem kapuja mintegy feltárult és borzadályos erők és képességek robbantak ki onnan. Amiről azelőtt csak a népregék vagy a babonás kedélyű és beteges lelkületű egyének beszéltek, azok nagy arányokban léptek elő. A háborúban a megrendült emberi lélek a végtelenség fátyola mögé akart tekinteni és látni, mi vár rá a nagy világfelfordulás után? Létezik-e halál mögött az életnek új formája? Segítségünkre vagy legalább vigaszunkra vannak-e a szellemi világ lakói? Ebből a nagy lelki megrendülésből táplálkozik az irodalom, a művészet, a vallásos kedély és a tudomány. Az irodalom a szellem rejtett erőit ünnepli. Drámában, regényben és költészetben a szellem titokzatos hatalma, a szellemek mint sorsdöntő tényezők lépnek szinre.

ELOLVASOM

Kiadó: Szent István Társulat
Oldalak száma: 192
Nyelv: MAGYAR
Kiadás éve: 1931